متخصص جراحی دامپزشکی (DVSc), استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه