آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
432,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی دارای 5 امتیاز بازآموزی برای کلیه اعضای سازمان در رده های مختلف صنفی متقاضی صدور و تمدید پروانه فعالیت دامپزشکی می باشد.

17
432,000 تومان

آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی در 3 لینک جداگانه و به مدت 300 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی بیماریهای متابولیک به آن دسته از اختلالات که در متابولیسم کربوهیدارت ها، چربی…

28
320,000 تومان

اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

فایل دوره آموزشی اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی در 3 لینک جداگانه و به مدت 280 دقیقه ارائه شده است.

1
250,000 تومان

ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی

بدون امتیاز 0 رای
317,000 تومان

دوره آموزشی ” ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی ” دارای 4 امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه اشتغال به امور درمانی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اختصاصی و تخصصی طیور، مسئولین فنی بهداشتی واحدهای مرغداری می باشد.

17
317,000 تومان

ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل دوره آموزشی ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی در 2 لینک جداگانه و به مدت 200 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان
0
120,000 تومان

ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

وبینار ” ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری ” دارای 5 امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه فعالیت اشتغال به امور درمانی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اختصاصی و تخصصی دام بزرگ، مسئولین فنی بهداشتی واحدهای دامپروری می باشد.

20
320,000 تومان