متخصص بهداشت و بیماریهای طیور (DVSc), عضو کمیته تخصصی مبارزه با بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور