ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل وبینار ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری در 2 لینک  جداگانه و به مدت 220 دقیقه ارائه شده است.

2
300,000 تومان

اصول معاینات بالینی و روشهای نمونه برداری در دام بزرگ (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

فایل دوره آموزشی اصول معاینات بالینی و روشهای نمونه برداری در دام بزرگ در 4 لینک جداگانه و به مدت 360 دقیقه ارائه شده است.

2
400,000 تومان

اصول و مبانی مایع درمانی در دامهای بزرگ (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل اصول و مبانی مایع درمانی در دامهای بزرگ در 3 لینک جداگانه و به مدت 270 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

بیماری سل؛ تهدیدی برای سلامت جامعه (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

فایل آموزشی ” بیماری سل؛ تهدیدی برای سلامت جامعه” در 7 لینک جداگانه و به مدت 750 دقیقه ارائه شده است.

0
600,000 تومان

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

فایل بیماری طاعون در نشخوارکنندگان کوچک در 2 لینک جداگانه و به مدت 180 دقیقه ارائه شده است.

1
200,000 تومان

بیماریهای تنفسی ویروسی در دامهای بزرگ (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

بیماریهای تنفسی ویروسی در دامهای بزرگ (فایل) ویروس ها از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماریهای تنفسی در دامهای بزرگ هستند…

0
320,000 تومان

بیماریهای عصبی در دامهای بزرگ (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل دوره آموزشی ” مدیریت تشخیص و درمان بیماریهای عصبی در دامهای بزرگ ” در 3 لینک جداگانه و به مدت 270 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

طب نشخوارکنندگان کوچک (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

فایل سمپوزیوم مجازی ” طب نشخوارکنندگان کوچک ” در 15 لینک جداگانه و به مدت 30 ساعت ارائه شده است.

0
1,500,000 تومان