آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی در 3 لینک جداگانه و به مدت 300 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

فایل دوره آموزشی اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی در 3 لینک جداگانه و به مدت 280 دقیقه ارائه شده است.

1
250,000 تومان

ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل دوره آموزشی ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی در 2 لینک جداگانه و به مدت 200 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل وبینار ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری در 2 لینک  جداگانه و به مدت 220 دقیقه ارائه شده است.

2
300,000 تومان

اصول تجویز داروهای ضد درد و ضد التهاب در دامهای کوچک (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل آموزشی اصول تجویز داروهای ضد درد و ضد التهاب در دامهای کوچک در 2 لینک جداگانه و به مدت 210 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان

اصول جراحی ارتوپدی در دام کوچک (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

فایل دوره آموزشی اصول جراحی ارتوپدی در دام کوچو در 6 لینک جداگانه و به مدت 550 دقیقه ارائه گردیده است.

1
700,000 تومان

اصول معاینات بالینی و روشهای نمونه برداری در دام بزرگ (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

فایل دوره آموزشی اصول معاینات بالینی و روشهای نمونه برداری در دام بزرگ در 4 لینک جداگانه و به مدت 360 دقیقه ارائه شده است.

2
400,000 تومان

اصول و مبانی مایع درمانی در دامهای بزرگ (فایل)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

فایل اصول و مبانی مایع درمانی در دامهای بزرگ در 3 لینک جداگانه و به مدت 270 دقیقه ارائه شده است.

0
300,000 تومان