آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی

بدون امتیاز 0 رای
432,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی دارای 5 امتیاز بازآموزی برای کلیه اعضای سازمان در رده های مختلف صنفی متقاضی صدور و تمدید پروانه فعالیت دامپزشکی می باشد.

17
432,000 تومان

اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

اختلالات و بیماریهای متابولیک در طیور صنعتی بیماریهای متابولیک به آن دسته از اختلالات که در متابولیسم کربوهیدارت ها، چربی…

28
320,000 تومان

ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی

بدون امتیاز 0 رای
317,000 تومان

دوره آموزشی ” ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی ” دارای 4 امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه اشتغال به امور درمانی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اختصاصی و تخصصی طیور، مسئولین فنی بهداشتی واحدهای مرغداری می باشد.

17
317,000 تومان
0
120,000 تومان

ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

وبینار ” ارزیابی و کنترل شاخصهای تولید مثلی در گله های گاو شیری ” دارای 5 امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه فعالیت اشتغال به امور درمانی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اختصاصی و تخصصی دام بزرگ، مسئولین فنی بهداشتی واحدهای دامپروری می باشد.

20
320,000 تومان

اصول بی حسی و بیهوشی در حیوانات کوچک

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

اصول بی حسی و بیهوشی در حیوانات کوچک از بی حسی و بیهوشی به منظور کاهش درد, بی دردی مطلق…

0
280,000 تومان

اصول تجویز داروهای ضد التهاب و ضد درد در دامهای بزرگ

بدون امتیاز 0 رای
444,000 تومان

دوره آموزشی ” اصول تجویز داروهای ضد التهاب و ضد درد در دامهای بزرگ ” دارای 4 امتیاز بازآموزی از سازمان نظام دامپزشکی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه اشتغال به امور درمانی، داروخانه، درمانگاه عمومی، درمانگاه اختصاصی و تخصصی دامهای بزرگ، مسئولین فنی بهداشتی واحدهای دامپروری می باشد.

9
444,000 تومان