ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی

بدون امتیاز 0 رای
317,000 تومان

دوره آموزشی ” ارزیابی سلامت و عوامل موثر در انتخاب جوجه یکروزه گوشتی ” دارای 4 امتیاز بازآموزی برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه اشتغال به امور درمانی، درمانگاه عمومی، درمانگاه اختصاصی و تخصصی طیور، مسئولین فنی بهداشتی واحدهای مرغداری می باشد.

13
317,000 تومان